Duurzaamheid

Door energie te besparen, kunt u flink wat geld besparen op uw energierekening. Belangrijk, want energie wordt alleen maar duurder. Bovendien is wonen in een energiezuinig huis erg comfortabel én gezonder. Want energiebesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van isolatie, zorgen dat vocht en tocht verleden tijd worden. In de zomer zorgt een goed geïsoleerde woning bovendien voor een aangename temperatuur en wordt het binnen niet te warm. De geluidsoverlast vermindert ook nog eens. En dat woont een stuk prettiger. Natuurlijk is het wel belangrijk dat uw goed geïsoleerde huis ook goed geventileerd wordt. Anders ontstaan alsnog vochtproblemen en schadelijke stoffen, wat tot gezondheidsklachten kan leiden.

Bent u bang dat het nemen van energiebesparende maatregelen duur of ingewikkeld is? Dat is niet nodig! Met eenvoudige ingrepen kunt al veel voordeel behalen. Denk aan het aanbrengen van dubbel glas, of spouwmuurisolatie. Op onderstaande sites kunt u alle relevante informatie vinden. Handig, want op internet is zoveel informatie te vinden, dat u snel het overzicht verliest.
www.verbeteruwhuis.nl
www.meermetminder.nl
www.milieucentraal.nl

↑ naar boven

Wet- en regelgeving

Mag ik een dakkapel bouwen? En mag ik een kantoor inrichten in mijn garage? Vragen die bij de (ver)koop van een woning aan de orde kunnen komen. De NVM-makelaar is op de hoogte van alle wet en regelgeving en wordt jaarlijks bijgespijkerd. Een fijn idee. Zo weet uw makelaar alles over omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt sinds 1 oktober 2010 de omgevingsvergunning. Dit is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Van het kappen van een boom, sloopactiviteiten, het plaatsen van een dakkapel tot het aanpassen van een monument; een vergunning is noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op www.infoMil.nl (het kenniscentrum van het Ministerie van infrastructuur en milieu).

Voor ieder gedeelte van Nederland geldt een bestemmingsplan. Dit is een bindend plan voor overheid en burgers, vastgesteld door de gemeenteraad. In het plan staan de functie van de grond, waar het voor wordt gebruikt, de bijbehorende regels en wat erop gebouwd is of mag worden. Wordt het bijvoorbeeld een woonwijk of een bedrijventerrein? Omgevingsvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor mede of ergens gebouwd mag worden. Kijk voor meer informatie op:
www.bestemmingsplan.nl
www.ruimtelijkeplannen.nl

↑ naar boven

Restschuld

De laatste jaren zijn de huizenprijzen in Nederland flink gedaald. Dit betekent dat een hypotheek hoger kan zijn dan de huidige marktwaarde van uw woning. Een huis staat dan ‘onder water’ en bij verkoop ontstaat er een restschuld. Heeft u kans op een restschuld? En is dat erg? Dat hangt helemaal af van uw situatie. Onderstaande website is ontwikkeld om deze vragen te beantwoorden.

Lees meer…
↑ naar boven

Subsidies

Er bestaan verschillende (subsidie-) regelingen waar u wellicht recht op hebt. Uw NVM-makelaar kent de mogelijkheden en licht ze graag toe.

Starterslening
Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijk probleem te bestrijden heeft de SVn, in samenwerking met de Nederlandse gemeenten, de Starterslening ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op www.svn.nl

NHG
De meest bekende landelijke regeling is de Nederlandse Hypotheek Garantie. Kopers die een hypotheek afsluiten met NHG moeten voldoen aan een aantal eisen. Zo mag de totale koopsom inclusief kosten niet hoger dan € 265.000,- zijn (per 1/7/2014) en moet 100% van de hypothecaire lening worden afgelost binnen dertig jaar. De koper betaalt een lager rentepercentage en de NHG staat in moeilijke periodes garant voor betaling van de hypotheek. Lees er meer over op www.nhg.nl

Koopgarant en Slimmer Kopen
Een corporatie of ontwikkelaar die woningen met Koopgarant / Slimmer Kopen verkoopt, biedt de woning met korting op de marktwaarde aan en verstrekt een terugkoopgarantie tegen de dan geldende marktwaarde. Winst of verlies wordt volgens een van tevoren afgesproken percentage gedeeld tussen koper en verkoper. De kracht van deze regeling is dat het breed toepasbaar is en uiteenlopende volkshuisvestelijke doelen kan dienen. Kijk voor meer informatie over Koopgarant op www.opmaat.nl
Kijk voor meer informatie over Slimmer Kopen op www.slimmerkopen.nl

Energiebesparingssubsidie
Er zijn er op landelijk gebied diverse subsidies voor het energiezuiniger maken van uw huis. Zie www.energiesubsidiewijzer.nl

Monumentensubsidie
Koopt of bewoont u een Rijksmonument? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidies. Kijk op www.monumenten.nl

↑ naar boven
Welkom! Wij willen graag dat onze website goed leesbaar is en optimaal werkt! Hiervoor gebruiken wij cookies.
Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor de aanwezigheid ervan.
Accepteren