Ajaxloader
Woningaanbod, klik hier:
Veldhovense Cultuurprijs 2015

De Veldhovense Cultuurprijs 2015 werd in de laatste week van juni uitgereikt aan Niels en Kaspar, eigenaren van Studio Giftig. Wat zijn die mannen góed met een spuitbus zeg..... In het Sondervick College zijn in de trappenhallen werken te zien van de kunstenaars, maar wat ons betreft mogen ze binnen onze dorpsgrenzen best meer exposure krijgen!

↑ naar boven
Stichting Vakantiewerk Veldhoven

Sinds 1962 organiseert Stichting Vakantiewerk Veldhoven activiteiten voor kinderen in Veldhoven in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. Aanvankelijk was de doelstelling om ouders met een kleine portemonnee ook de mogelijkheid te geven hun kinderen leuke activiteiten aan te kunnen bieden tijdens de zomervakantie. Jeugdland, huttenbouwweek, de wandeldriedaagse; velen van ons hebben er mooie herinneringen aan, toch? Voor kinderen die vanwege de financiële situatie van het gezin onverhoopt niet zouden kunnen meedoen, kan er een beroep gedaan worden op Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen.

↑ naar boven
Acht oude Veldhovense panden krijgen definitief geen monumentale status.

26-8-2015

Het college van B en W blijft bij het standpunt dat het hierover eerder al innam. Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor cultuurbehoud, kaartte dat aan bij de gemeentelijke bezwarencommissie. Die boog zich vorige maand over de zaak en oordeelt nu dat de gemeente de panden niet als monument hoeft aan te wijzen.

Monumentenproject

Het Cuypersgenootschap wil eigenlijk dat de panden op Blaarthemseweg 13, Kruisstraat 5, Heuvel 48-48A, Oude Kerkstraat 31, Kleine Vliet 4, Locht 18, Provincialeweg 59-61 en Provincialeweg 65 gemeentelijk monument worden. Eerder onderzocht de gemeente de waarde van deze panden als start van een gemeentelijk monumentenproject. Dit project is echter niet doorgezet. Het genootschap maakt zich nu zorgen over het behoud van de panden.

Bescherming

De bezwarencommissie constateert dat beide partijen niet van mening verschillen over de vraag of de panden monumentale waarde hebben. Wel zijn ze het oneens over de vraag hoe ze beschermd moeten worden tegen sloop of verval.

↑ naar boven

Gemeente Veldhoven

Veldhoven is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en is gelegen ten westen van Eindhoven, ten oosten van Eersel en ten noorden van Waalre. De gemeente telt 44.680 inwoners[1] en heeft een oppervlakte van 31,92 km², waarvan 0,20 km² water. De gemeente Veldhoven maakt deel uit van het kaderwetgebied SRE, een regionaal overlegorgaan.

De gemeente Veldhoven is op 1 mei 1921 gevormd door het samenvoegen van de gemeenten Veldhoven en Meerveldhoven, Oerle en Zeelst. In 1996 is in het kader van 75 jaar gemeente Veldhoven een plaquette gelegd op het 'driegemeentenpunt': de geografische locatie waar de drie voormalige gemeenten aan elkaar grensden. Dit punt bevindt zich in de wijk t Look, een wijk die in 1921 nog niet bestond.

In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn door de aanleg van nieuwbouwwijken de vier oorspronkelijke dorpen Veldhoven Dorp, Meerveldhoven, Zeelst en Oerle aan elkaar vastgegroeid tot één grote bebouwde kom. Het dorp Oerle heeft hierbij het duidelijkst zijn eigen karakter behouden. Het westen en zuiden van de gemeente heeft nog een agrarisch landschap, waarin zich de beekdalen van de Run, de Gender, de Poelenloop en de Bruggenrijt bevinden. Het buitengebied van Veldhoven is rijk aan oude gehuchten met monumentale langgevelboerderijen en bossen met prehistorische grafheuvels. Ook ligt hier een dierentuin: Zoo Veldhoven (het voormalige Papegaaienpark N.O.P.).

Bron: Wikipedia
↑ naar boven